Ontstaan Berlijn

De ontstaansgeschiedenis van Berlijn gaat terug naar de middeleeuwen toen twee handelsnederzettingen werden opgericht. De nederzetting Berlin werd in 1244 voor het eerst in een oorkonde vermeld en Kölln reeds in 1237.

In het jaar 1309 gingen beide plaatsen samenwerken op militair gebied om zich beter te kunnen verdedigen. De samenwerking werd met de tijd intensiever en in 1709 verenigden beide steden zich officieel tot de stad Berlijn.

Kaart van Berlin en Kölln uit 1652

Verder naar de pruisische Periode.